Slider

O nama

eLABORO d.o.o. iz Splita tvrtka je specijalizirana za obavljanje poslova zaštite i očuvanja kulturnih dobara. Naš tim stručnjaka posvećen je zaustavljanju procesa propadanja spomenika kulturne baštine i predmeta od kulturne važnosti, otklanjanja nastalih oštećenja i onečišćenja te stvaranju povoljnijih uvjeta čuvanja kulturnih dobara, uz izradu cjelovite dokumentacije svih faza navedenih postupaka.

Naše djelatnosti uključuju obavljanje istražnih radova na kulturnim dobrima, laboratorijska ispitivanja uzoraka, izradu prijedloga konzervatorskih i restauratorskih radova, izvođenje i dokumentiranje konzervatorsko-restauratorskog zahvata na nepokretnim i pokretnim kulturnim dobrima te arheološkom materijalu, geodetsko dokumentiranje nepokretnih kulturnih dobara kao i poslove održavanja kulturnih dobara u smislu čišćenja, zaštite i konzerviranja kamene plastike i ostalih materijala.

Tvrtka eLABORO d.o.o. zapošljava više stručnjaka iz područja restauracije-konzervacije (različitih specijalizacija), kemičara te povjesničara umjetnosti, koji samostalno ili u suradnji sa stručnjacima iz drugih područja relevantnih za procese zaštite i očuvanja kulturnih dobara, izvršavaju sve potrebne radove te izrađuju popratnu dokumentaciju, s ciljem očuvanja spomeničkih svojstava kulturne baštine.

Svi planirani i izvršeni zahvati u skladu su sa suvremenim metodama rada na kulturnim dobrima, s naglaskom na neinvazivne metode konzervacije i restauracije. Cilj naših zahvata je uklanjanje znakova propadanja i oštećenja, ali uz očuvanje identiteta i karaktera umjetnine u najvećoj mogućoj mjeri. Oštećenja i onečišćenja, taložena u nekim slučajevima stoljećima, podvrgavaju se detaljnim dijagnostičkim istraživanjima, te se u konzultacijama s nadležnim tijelima pažljivo razlažu i uklanjaju, u mjeri koja ne ugrožava spomenička svojstva objekta ili predmeta.