kulture
Zaštita i obnova
Zaštita i obnova kulturnih dobara
Slider

Zaštita i obnova

Obavljanje poslova zaštite i očuvanja pokretne, nepokretne i arheološke kulturne baštine, umjetničkih djela i predmeta umjetničkog obrta.

Zaštita i obnova
Rad na objektima visoke kulturne i povijesne vrijednosti – UNESCO-ov Popis svjetske kulturne baštine, pojedinačno zaštićena kulturna dobra sukladno odredbama Ministarstva kulture Republike Hrvatske.
UNESCO
Rad na objektima visoke kulturne i povijesne vrijednosti – UNESCO-ov Popis svjetske kulturne baštine, pojedinačno zaštićena kulturna dobra sukladno odredbama Ministarstva kulture Republike Hrvatske.
UNESCO
Slider

Suvremenost i stručnost

Multidisciplinarni pristup, primjena suvremenih metoda istraživanja i dokumentiranja kulturne baštine, stručno izvođenje konzervatorsko-restauratorskih radova na različitim materijalima.

Suvremenost i stručnost